"Viken Rehab AS gjør din enbolig mer energieffektiv..."
"En Savener-test hjelper deg å finne energilekkasjer..."
"Når boligen lekker energi..."
"Enova kom med nye støteordninger for boligeiere i sommer..."

Halv pris på byggesaksgebyret ved bygging av passivhus i Oslo

På bakgrunn av omfattende lovendringer på Plan- og bygningsetatens område fremmet byrådet i Oslo forslag til nytt gebyrregulativ sommeren 2010. Byrådets innstilling var å gi 15 prosent rabatt i byggesaksgebyret ved bygging av passivhus. Venstre foreslo 50 prosent rabatt i byutviklingskomiteen og fikk gjennomslag i bystyret.
Les mer på Husbankens nettsider. Klikk-link.Annonser

Sitemap | Kontakt | Om oss | Admin