"Viken Rehab AS gjør din enbolig mer energieffektiv..."
"En Savener-test hjelper deg å finne energilekkasjer..."
"Når boligen lekker energi..."
"Enova kom med nye støteordninger for boligeiere i sommer..."

Husbanken gir tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag m.v.

Borettslag, sameier og lignende kan få tilskudd fra Husbanken til tilstandsvurdering og helhetlig planlegging ved bolig- og miljøfornyelse, jf. HB 8.B.1, Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken.Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til bedre bomiljø og levekår ved å foreta en grundig tilstandsvurdering ved bolig- og miljøfornyelse. I tilstandsvurderingen skal det vektlegges særlig mulighetene for å øke andelen tilgjengelige og brukbare boliger og utearealer for alle beboere (universell utforming) og mulighetene for en miljøvennlig rehabilitering (redusert energibehov, miljøvennlig materialbruk, gjenbruk). Det legges også vekt på å utrede gode estetisk løsninger.

Les saken og finn veilederen mm. på Husbankens nettsider. Klikk-link

Bildet viser en borettslagsbolig i DrammenAnnonser

Sitemap | Kontakt | Om oss | Admin