"Viken Rehab AS gjør din enbolig mer energieffektiv..."
"En Savener-test hjelper deg å finne energilekkasjer..."
"Når boligen lekker energi..."
"Enova kom med nye støteordninger for boligeiere i sommer..."

Nye dataprogram for kuldebroberegning

Flixo og Flixino er dataprogramvare for kuldebroberegninger!Energisparhus Norge er leverandør av denne programvaren for den skandinaviske markedet.

Sertifisert software: Flixo og Flixino er fullt validert i henhold til EN ISO 10211:2007 og er gjennom en rekke tester kåret til det mest brukervennlige dataprogram for beregning av kuldebroer.

Begge programmene er utvkilet av Infomind over den samme plattformen, men Flixo har noen flere funksjoner enn Flixino.

Flixino kan du laste ned for 30 dagers gratis testing. Programvaren lages i engelsk og tysk utgave. Vi har i utgangspunktet gjort klar den engelske versjonen for det skandinaviske markedet, men dersom tyskspråklig utgave foretrekkes, venligst gi oss beskjed.

Les mer om programmene på www.flixino.noAnnonser

Sitemap | Kontakt | Om oss | Admin