"Viken Rehab AS gjør din enbolig mer energieffektiv..."
"En Savener-test hjelper deg å finne energilekkasjer..."
"Når boligen lekker energi..."
"Enova kom med nye støteordninger for boligeiere i sommer..."

Finanskomiteens leder besøkte Energisparhus

Torgeir Micaelsen (AP) ankom Energisparhus sitt kontor mandag 23 april kl. 09:30 og hadde satt av en time til bedriftsbesøket.


Energisparhus hadde innspill på hvordan skaffe flere nye boliger og samtidig heve kvaliteten på eksisterende boliger samt gevinsten ved å ta hensyn til universell utforming (tilrettelegging for bevegelseshemmede). Det kom også innspill om behov for mellomfinanisering ved rehabilitering av eldre blokkbebyggelse, reell likebehandling av borettslag og boligsameie i Husbanken, bedre klima i eksisterende boliger, energibesparelser med mer.

En økonomisk modell for rehabilitering av eldre blokkbebyggelse, påbygg av en ekstra etasje, heis og nytt trappehus mm. ble presentert. Den økonomiske modellen tar utgangspunkt i et forprosjekt Energisparhus har gjort på bol igsameiet Bondibråten i Asker i 2011 og 2012.

Torgeir Micaelsen og politisk rådgiver Siri Holland tok med seg mye aktuelt stoff som kan gjøre en reell forskjell i forbedring av norske boliger.

Fra Energisparhus Norge AS møtte Øystein Berg (daglig leder), Georg Orvedal (energirådgiver) og Per-Aage Skeide (byggmester).

Foto: Benedikte Håkonsen (Lierposten)Annonser

Sitemap | Kontakt | Om oss | Admin