"Viken Rehab AS gjør din enbolig mer energieffektiv..."
"En Savener-test hjelper deg å finne energilekkasjer..."
"Når boligen lekker energi..."
"Enova kom med nye støteordninger for boligeiere i sommer..."

Finansiere heis og rehab i blokker ved påbygg av etasje

I bladet Byggeindustrien (nr. 16/2012) presenterers forslag fra Energisparhus Norge om å delfinansiere bygging av heis og rehab av eldre boligblokker ved å bygge på en etasje der det er praktisk mulig.
Et forslag som gir mange fordeler:
- Flere boliger i markedet.
- Folk kan bo hjemme lenger.
- Rehab gir lavre energiforbruk og høyere bokomfort.
- Kommunene får redusert behov for nye eldreboliger.
- Salg av påbygget leilighet gjør at rehabiliteringskostnaden blir lavere for beboere i blokkene.
Du kan laste ned artikkelen som pdf ved å klikke her: http://flixino.no/index.php?cID=98Annonser

Sitemap | Kontakt | Om oss | Admin