"Viken Rehab AS gjør din enbolig mer energieffektiv..."
"En Savener-test hjelper deg å finne energilekkasjer..."
"Når boligen lekker energi..."
"Enova kom med nye støteordninger for boligeiere i sommer..."

Desentral ventilasjon i Lier

Klippen borettslag i Lier har foretatt en energimessig oppgradering av alle 16 leiligheter i borettslaget. Nye energieffektive vinduer, etterisolering av yttervegger og montering av Lunos desentral ventilasjon med varmegjenvinning.
Denne type oppgradering vil gjøre leilighetene langt mer komfortable med tanke på inneklima, og beboerne vil få vesentlig lavere energiforbruk med tanke på oppvarming i årene som kommer.
Det er USBL i Lier som sammen med Klippen borettslag kom fram til den løsningen som ble valgt.

Les om Lunos e2 desentral ventilasjon på nettsidene til Lavenergisystemer AS.

Vedlagt artikkel sto i Lierposten 27/6 - 2013.

Annonser

Sitemap | Kontakt | Om oss | Admin