Sideoversikt Energisparhus.no


Her finner du våre nyhetsartikler sortert etter dato:

Listen over nyheter17.01.2016 - Nytt komfortablet liv i eldre eneboliger
"Viken Rehab AS gjør din enbolig mer energieffektiv..."

24.10.2014 - Savener-testen hjelper deg å finne varmetapene i din bolig
"En Savener-test hjelper deg å finne energilekkasjer..."

23.10.2014 - Både nye og rehabilterte boliger kan være energieffektive.
"Når boligen lekker energi..."

26.08.2013 - Nye støtteordninger til boligeiere
"Enova kom med nye støteordninger for boligeiere i sommer..."

02.07.2013 - Desentral ventilasjon i Lier
"Klippen borettslag fikk ny ventilasjon..."

21.06.2013 - Effektitiv kuldebroberegning
"Flixino forenkler kuldebroberegning betraktelig..."

24.03.2013 - Seminar om TEK15
"Halv dags seminar om TEK15 i april..."

10.11.2012 - Finansiere heis og rehab i blokker ved påbygg av etasje
"Hva med å finansiere heis og rehab ved påbygg av etasje?..."

11.05.2012 - Forprosjekt for energieffektiv rehabilitering på Kolsaas
"Kolsåstoppen ønsker energieffektiv rehabilitering!..."

23.04.2012 - Finanskomiteens leder besøkte Energisparhus
"En økonomisk modell for rehabilitering av blokkbebyggelse..."

05.12.2011 - Stort potensiale for energisparing i Drammen
"Stort potensiale for energisparing i Vinjesgate 2 i Drammen..."

15.08.2011 - Stort forprosjekt i Asker
"Forprosjekt for 137 leiligheter i Sameiet Bondibråten..."

21.06.2011 - Brrrettslaget
"Bor du i Norges kaldeste borettslag?..."

19.06.2011 - Nye dataprogram for kuldebroberegning
"Flixo og Flixino er dataprogrammer for kuldebroberegning...."

05.01.2011 - Avliver myter om passivhus
"En ny svensk håndbok avliver myter om passivhus..."

07.12.2010 - Det lønner seg å være energivennlig
"Et eget spareprogram for Choicekjeden lønner seg..."

30.11.2010 - Strømprisen til værs i midt-Norge
"1. dember vil strømmen koste 1,63 kroner per kilowattime..."

25.11.2010 - Husbanken gir tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag m.v.
"Borettslag, sameier og lignende kan få hjelp fra Husbanken..."

23.11.2010 - Nordmenn vil redusere strømregningen
"​26 prosent av norske boligeiere vil etterisolere boligen..."

10.11.2010 - Dagsrevyen forteller om dårlige hus med høye energikostnader 10. november
"Dagsrevyen 10. november - dyre hus med dårlige energiløsning..."

09.11.2010 - Morgensdagens huskjøpere blir mer bevisste på energimerking
"Morgensdagens huskjøpere blir mer bevisste på eneregimerking..."

09.11.2010 - Reell kunnskapsmangel i byggebransjen
"Reell kunnskapsmangel i byggebransjen..."

09.11.2010 - Halv pris på byggesaksgebyret ved bygging av passivhus i Oslo
"Halv pris på byggesaksgebyrer i Oslo..."

28.07.2010 - Etterisolering kan gi fuktproblemer
"Etterisolering kan gi fuktproblemer..."

28.07.2010 - Bedre byggeteknikk
"Bedre byggeteknikk..."

28.07.2010 - Økonomi og rehabilitering
"Rehabiliter boligen din med Energisparhus som rådgiver...."

28.07.2010 - Passivhus i Lier blir kompetansesenter
"Passivhus i Lier kan bli kompetansesenter..."