"Viken Rehab AS gjør din enbolig mer energieffektiv..."
"En Savener-test hjelper deg å finne energilekkasjer..."
"Når boligen lekker energi..."
"Enova kom med nye støteordninger for boligeiere i sommer..."

Rehabilitering

Ønsker du/dere å få høyere kvalitet og bedre driftsøkonomi i boligen vil dere finne mer om emnet her.
På noen områder er vi ganske sikre på hva som vil skje i årene fremover.
  • Energi vil bli dyrere.
  • Det vil bli strengere krav til kvalitet på bygg.
  • Lavt energiforbruk og høy luftkvalitet blir stadig mer etterspurte kvaliteter.
  • Et bygg med energimerke A og B vil omsettes for en høyere sum enn bygg med lavere energikvalitet i sammenlignbare områder.

Ved å klikke i venstre spalte finner du mer om rehabilitering av bygg. Vegger, tak, gulv, ventilasjon, viduer og dører mm.
Bildet viser et eldre murhus som rehabiliteres med mineralull-isolasjon på utsiden av eksisterende vegg. Isolasjonen påføres en fiberduk og en overflatepuss som males til s lu
tt.


Det lille bildet viser fasaden (det grå huset i midten) etter ferdig rehabilitering.

Annonser

Sitemap | Kontakt | Om oss | Admin