"Viken Rehab AS gjør din enbolig mer energieffektiv..."
"En Savener-test hjelper deg å finne energilekkasjer..."
"Når boligen lekker energi..."
"Enova kom med nye støteordninger for boligeiere i sommer..."

Tak, rehabilitering

Den som planlegger å etterisolere taket må gjøre en avveinig mellom utvendig og innvendig etterisolering.
Det er også av betydning om man vi etterisolere for å ha kaldt loft eller oppvarmet loft.

Generelt sett oppnår man størst effekt ved å etterisolere oppå eksisterende tak. Man fjerner takstein/takpanner el.lign, legger ny isolasjon oppå taket, legger ny fuktsperre, nye sløyfer og lekter og legger taksten/takpanner tilbake på plass.

Alternativt kan man isolere mellom takstolene innvendig i taket, men det gir noe mindre effekt. Takstolene fungerer her som kuldebro og fuktsperren er vanskeligere å legge.

I begge tilfelle må takvinduer, luftekanaler som går gjennom taket mm settes inn på ny.

Ved å isolere i skillet mellom loft og byggets øvre etasje må det vurderes om isolasjonen skal ligge oppå eksisterende loftsgulv eller om den skel legges melem stendere i loftsgulvet.
Byggets konstruksjon vil her være av betydning for å finne den optimale isolasjonsløsningen.

Litt humoristisk kan man jo si: Ved etterisolering av taket forhindrer man at kråkene blir sittende å varme føttene sine på ditt hus.

Bildet viser en modell med innvendig etterisolering mellom takstolene.Annonser

Sitemap | Kontakt | Om oss | Admin