"Viken Rehab AS gjør din enbolig mer energieffektiv..."
"En Savener-test hjelper deg å finne energilekkasjer..."
"Når boligen lekker energi..."
"Enova kom med nye støteordninger for boligeiere i sommer..."

Vegg, rehabilitering


Det er i hovedsak 3 måter å rehabilitere/etterisolere vegger på.
1. Utvendig isolering

2. Innvendig isolering

3. Isolering inni eksisterende veggDen mest brukte metoden er utvendig isolering. Det har fordelen at eiere kan bli boende i bygget under mesteparten av rehabiliteringsperioden. Ulempen kan være at bygget får ny eller endret fasade, og at det må søkes om fasadeendring.

Innvendig isolering gjør at bygget beholder sin opprinnelige fasade. Isoleringen tar litt av byggets innvendige areal og beboere må tidvis kanskje oppholde seg et annet sted mens rehabilitering pågår.

Isolering inne i eksistrende vegger var en vanlig metode for noen år siden. Innblåsing av isolasjonsmateriale i vegger hjalp litt på byggets isoleringsevne, men det har i liten grad hjulpet til å tette bygget for lekkasjer.

Tetting av bygget foretas samtidig med etterisolering. Dette gjelder særlig ved isolering av vegger utvendig og innvendig.

Bildet viser en modell av isolering utenpå eksisterende vegg. I dette tilfellet er det en murvegg som kles med isolasjonsmateriale og får nye mursteinsfliser utenpå.Annonser

Sitemap | Kontakt | Om oss | Admin